CVD en Saxion – Een interdisciplinaire masteropleiding over veiligheid en digitalisering

Op initiatief van Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD), waar Saxion, de Universiteit Twente (UT), de Politieacademie en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) samenwerken aan onderwijs en onderzoek, wordt een masteropleiding ontwikkeld over veiligheid en digitalisering. Zoēzi Opleidingsadvies biedt ondersteuning in het ontwerp- en ontwikkelproces en de TNO aanvraag.  In deze opleiding worden studenten […]

Politieacademie – Ondersteuning ontwerp en ontwikkeling bachelor Politieagent/Wijkagent

Om te werken aan de vernieuwing en versterking van het hoger politieonderwijs is de politieacademie het programma Hoger Onderwijs 21 gestart. Daarbinnen wordt nieuw onderwijsaanbod ontwikkeld. Zowel op Ad-, Bachelor- en Masterniveau. Zoëzi is gevraagd onderwijskundige ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling van de Bachelor opleiding Wijkagent/Politieagent.

TechMed Centrum – Ondersteuning ontwerp database toetsvragen Technische Geneeskunde

Het TechMed Centrum kreeg van het ministerie van VWS de opdracht om een scholings- en toetsingsprogramma te ontwikkelen voor alumni Technische Geneeskunde die onvoldoende klinische ervaring hebben opgedaan om hun herregistratie in het kader van de wet BIG te kunnen afronden. Voor dit programma is onder andere besloten tot het ontwikkelen van een database met […]

Nederlands Loodswezen – Extern lid examencommissie

Hilde ter Horst is extern lid van de examencommissie Nederlands Loodswezen. Dit is een organisatie die bijdraagt aan het veilig en vlot afhandelen van het scheepvaartverkeer. Het loodsen van zeeschepen gebeurt door ongeveer 450 registerloodsen. De organisatie leidt deze registerloodsen zelf op met een geaccrediteerde Master opleiding. Bovendien worden voortdurend aanvullende trainingen aangeboden om de kennis van de registerloodsen up-to-date […]

Universiteit Twente – Docentprofessionalisering en ondersteuning van opleidingsmanagement

Voor de universiteit Twente is Zoëzi op verschillende manieren betrokken bij het verzorgen van docentprofessionalisering en/ of het ondersteunen van het opleidingsmanagement. Voorbeelden zijn het organiseren van en/of begeleiden van docenten in de University Teaching Qualification (UTQ, BKO), Senior Kwalificaties Examinering (SKE) en maatwerktrajecten voor bijv. opleidingscoördinatoren. De scholingsvraag van de lerende docent staat altijd centraal. […]

Dutch Filmers Academy/Cinop – Professionalisering docenten

De Nederlandse Academie voor Beeldcreatie is een opleidingsinstituut met twee faculteiten: de Nederlandse Fotovakschool en de Dutch Filmers Academy. In samenwerking met CINOP verzorgt Zoëzi voor docenten van de Dutch Filmers Academy een professionaliseringstraject. Het traject omvat (online) bijeenkomsten, individuele begeleiding, toetsing en certificering voor de BKE, de basiskwalificatie examinering.

Saxion – Vernieuwen opleiding operatie assistent en anesthesiemedewerker

De opleiding operatieassistent en anesthesiemedewerker vormt sinds 2014 een onderdeel van de studieroute Gezondheid & Technologie (G&T) van Saxion – Academie Gezondheidszorg. Zoëzi ondersteunt de Academie Gezondheidszorg bij het geheel vernieuwen van deze opleiding. Het onderwijs wordt ingericht op basis van integratieve (praktijk) casussen. De lessen sluiten hier zoveel mogelijk direct op aan. Studenten krijgen […]

Marnix Academie – Bijdragen aan BKE scholing

Zoëzi beoordeelt als externe beoordelaar BKE dossiers. BKE dossiers worden opgesteld als toetsproduct van de cursus Basiskwalificatie Examinering voor docenten van de Marnix Academie. Zoëzi gaat na elke beoordeling hierover in gesprek met de deelnemers.We vinden het heel mooi om te zien dat Marnix op deze manier zorgt voor een zorgvuldige afronding van een BKE […]

Saxion – Voorbereiding accreditatie voor de International Business School

De International Business School (IBS) zal in november 2019 geaccrediteerd worden. Zoëzi draagt bij aan de voorbereidingen hiervoor. Dit in samenwerking met de vaste onderwijskundige staf, het docententeam en het management, Opleidingsdocumenten, afstudeerprotocollen en toetsdossiers worden tegen het licht gehouden, geactualiseerd en waar nodig verbeterd in kwaliteit.

CT Stork College – Opstellen vakwerkplannen

Alle vakgroepen van het C.T. Stork College voor VMBO-onderwijs gingen de afgelopen maanden in gesprek met elkaar over hun onderwijs en de samenhang daarin. Dit vanuit het ontwerpmodel Curriculair Spinnenweb van Van den Akker. Zoëzi ondersteunde de vakgroepen in het uitwerken van vakwerkplannen op basis van dit model. Dit met als uiteindelijke doel een toekomstbestendig, […]