Dutch Filmers Academy/Cinop – Professionalisering docenten

De Nederlandse Academie voor Beeldcreatie is een opleidingsinstituut met twee faculteiten: de Nederlandse Fotovakschool en de Dutch Filmers Academy. In samenwerking met CINOP verzorgt Zoëzi voor docenten van de Dutch Filmers Academy een professionaliseringstraject. Het traject omvat (online) bijeenkomsten, individuele begeleiding, toetsing en certificering voor de BKE, de basiskwalificatie examinering.

Saxion – Vernieuwen opleiding operatie assistent en anesthesiemedewerker

De opleiding operatieassistent en anesthesiemedewerker vormt sinds 2014 een onderdeel van de studieroute Gezondheid & Technologie (G&T) van Saxion – Academie Gezondheidszorg. Zoëzi ondersteunt de Academie Gezondheidszorg bij het geheel vernieuwen van deze opleiding. Het onderwijs wordt ingericht op basis van integratieve (praktijk) casussen. De lessen sluiten hier zoveel mogelijk direct op aan. Studenten krijgen […]

Marnix Academie – Bijdragen aan BKE scholing

Zoëzi beoordeelt als externe beoordelaar BKE dossiers. BKE dossiers worden opgesteld als toetsproduct van de cursus Basiskwalificatie Examinering voor docenten van de Marnix Academie. Zoëzi gaat na elke beoordeling hierover in gesprek met de deelnemers.We vinden het heel mooi om te zien dat Marnix op deze manier zorgt voor een zorgvuldige afronding van een BKE […]

Saxion – Voorbereiding accreditatie voor de International Business School

De International Business School (IBS) zal in november 2019 geaccrediteerd worden. Zoëzi draagt bij aan de voorbereidingen hiervoor. Dit in samenwerking met de vaste onderwijskundige staf, het docententeam en het management, Opleidingsdocumenten, afstudeerprotocollen en toetsdossiers worden tegen het licht gehouden, geactualiseerd en waar nodig verbeterd in kwaliteit.

CT Stork College – Opstellen vakwerkplannen

Alle vakgroepen van het C.T. Stork College voor VMBO-onderwijs gingen de afgelopen maanden in gesprek met elkaar over hun onderwijs en de samenhang daarin. Dit vanuit het ontwerpmodel Curriculair Spinnenweb van Van den Akker. Zoëzi ondersteunde de vakgroepen in het uitwerken van vakwerkplannen op basis van dit model. Dit met als uiteindelijke doel een toekomstbestendig, […]

Saxion – Docent in de Master Leren & Innoveren

Zoëzi heeft, net als in het voorgaande studiejaar, ook in 2018-2019 de module Assessment binnen de masteropleiding verzorgd. In deze opleiding ligt de nadruk op het systematisch ontwikkelen van vernieuwend onderwijs. Zoëzi legt in de module de nadruk op het ontwikkelen van toetsdeskundigheid, en spreekt daarbij de studenten aan in hun rol van onderwijsvernieuwer.  

ROC van Twente – Flexibel onderwijs

Onder de naam Endoor en met de treffende slogan  “Endoor! Vergroot je vermogen, vergroot je vakmanschap”, biedt het ROC van Twente flexibel onderwijs op mbo-niveau aan voor volwassenen. Zoëzi Opleidingsadvies droeg bij aan deze mooie ontwikkeling. Voor het ontwerpen van flexibel onderwijs voor volwassenen gelden specifieke eisen, die op onderdelen anders zijn dan voor het reguliere MBO onderwijs. […]

Orange8 – Train de trainers cursus

In samenwerking met Orange8 training & coaching Enschede liet Zoëzi de trainers van Blom opleidingen een kwaliteitsstap maken. Blom Opleidingen is gespecialiseerd in het trainen en opleiden van bestuurders en en gebruikers van een heftruck, reachtruck, hoogwerker of bovenloopkraan. Een hoog ambitieniveau kenmerkt het bedrijf. Zij willen de beste worden en werken met de beste […]

Jan des Bouvrie Academie – Toetsoptimalisatie

Vanuit Zoëzi is Annemiek Metz extern lid van de examencommissie van de Jan des Bouvrie academie. Deze academie verzorgt de opleiding Interior Design & Styling. Daarnaast wordt Zoëzi ingezet om de ontwikkeling van nieuw onderwijs bij de opleiding te begeleiden en om de kwaliteit van toetsing te optimaliseren.

TSM Business School – Toetsvraagstukken

Hilde ter Horst heeft als onafhankelijk examencommissielid van de TSM Executive MBA bijzondere aandacht voor de borging van toetskwaliteit. Uit deze rol vloeien toetsvraagstukken voort. Zoëzi Opleidingsadvies pakt deze op, samen met opleidingsmanagement en de docenten. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan toetsbeleid en het aanscherpen van toetsen.