Voor de universiteit Twente is Zoëzi op verschillende manieren betrokken bij het verzorgen van docentprofessionalisering en/ of het ondersteunen van het opleidingsmanagement. Voorbeelden zijn het organiseren van en/of begeleiden van docenten in de University Teaching Qualification (UTQ, BKO), Senior Kwalificaties Examinering (SKE) en maatwerktrajecten voor bijv. opleidingscoördinatoren. De scholingsvraag van de lerende docent staat altijd centraal. De uitvoering vindt plaats in nauwe samenwerking met het betreffende opleidingsmanagement en het Centre of Expertise in Learning and Teaching (CELT).