Wat doet Zoëzi voor het (hoger) onderwijs


Zoëzi ontwerpt opleidingen

 • Formulering  van proces en aanpak.
 • Ontwerp en ontwikkeling van didactische concepten, beleids-, onderwijs- of toetsplannen, curricula, onderwijseenheden en toetsen.
 • Ondersteuning ontwerpteams.
 • Ondersteuning van curriculumcommissies.
 • Professionalisering van docenten.
 • Trainer, coach en assessor van certificeringstrajecten over didactiek (BDB en BKO).

 

Zoëzi adviseert over toetsing en examinering

 • Ondersteuning van docenten, assessoren, toets- en examencommissies.
 • (Extern) Lidmaatschap van toets- en examencommissies.
 • Professionalisering van toetsontwerpers, assessoren, en leden van toets- en examencommissies.
 • Ontwerper, trainer en assessor van certificeringstrajecten over toetsing (BKE en SKE).

 

Zoëzi draagt bij aan kwaliteitszorg en -borging onderwijskwaliteit

 • Ontwerp van  kwaliteitsbeleid, procedures en instrumenten.
 • Evaluatie van onderwijs- en toetskwaliteit.
 • Bijdragen aan accreditaties.

Zoëzi kan hierin zowel de rol van adviseur, ontwikkelaar, of projectleider vervullen.