To go, grow, glow


Visie

Naast het op gedegen wijze uitvoeren van taken (go), en aanleren van nieuwe taken (grow), staat het bewust en onderbouwd toepassen van methoden en technieken en het reflecteren op leren en doen centraal. Zo wordt het probleemoplossend vermogen en het vermogen om zelfstandig sturing te geven aan eigen ontwikkeling bij mensen aangesproken (glow).


Kernactiviteit

Zoëzi is een woord uit de taal Swahili en betekent: training, instructie en bovenal oefening. Zoëzi is de essentie van de aanpak: samen met de opdrachtgever brengen we de vraag scherp in beeld en werken we toe naar een duurzame oplossing door middel van een gedegen, transparante en resultaatgerichte aanpak. Leren gebeurt op verschillende manieren, plaatsen en momenten. De resultaten zijn dan ook maatwerkoplossingen, waarbij vooral de inzet van juiste interventies en een juiste instrumentenmix op het juiste moment doorslaggevend is.