De Zoëzi aanpak


Zoëzi:

  • analyseert op een gedegen en transparante wijze het opleidingsvraagstuk. De resultaten vormen het fundament voor de oplossing.
  • vertaalt de analyseresultaten naar haalbare ambities en doelen en meetbare resultaatbeschrijvingen.
  • ontwerpt op basis van de resultaatbeschrijvingen maatwerkoplossingen: juiste interventies, instrumenten en ondersteuning op het juiste moment.
  • ondersteunt het implementatieproces door middel van het onderbouwen van de maatwerkoplossing, inbedding ervan in de bestaande werkwijzen en structuren, en professionalisering van docenten in nieuwe werkwijzen en methodes.
  • evalueert of de resultaten ook daadwerkelijk behaald zijn. Toetsen en beoordelen en het uitvoeren van evaluatieonderzoek zijn krachtige hulpmiddelen om te meten en weten of vooraf geformuleerde resultaten zijn behaald.

 

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:

  • transparantie en resultaatgerichtheid,
  • onderbouwde methoden en tools,
  • samenwerking en een open communicatie.

 

Zoëzi werkt, waar nodig, samen met andere complementaire professionals. Bijvoorbeeld op het gebied van coaching, organisatieontwikkeling, multimedia en vormgeving of inhoudelijke deskundigheid. Uitvoering van opdrachten krijgt hiermee de juiste multidisciplinaire aanpak op maat gesneden.