Het TechMed Centrum kreeg van het ministerie van VWS de opdracht om een scholings- en toetsingsprogramma te ontwikkelen voor alumni Technische Geneeskunde die onvoldoende klinische ervaring hebben opgedaan om hun herregistratie in het kader van de wet BIG te kunnen afronden. Voor dit programma is onder andere besloten tot het ontwikkelen van een database met toetsvragen en bijbehorende antwoordmodellen representatief voor de kennis aangeboden in het masteronderwijs Technische Geneeskunde. Zoëzi Opleidingsadvies ondersteunt betrokken docenten bij de ontwikkeling van de toetsvragen.