Om te werken aan de vernieuwing en versterking van het hoger politieonderwijs is de politieacademie het programma Hoger Onderwijs 21 gestart. Daarbinnen wordt nieuw onderwijsaanbod ontwikkeld. Zowel op Ad-, Bachelor- en Masterniveau. Zoëzi is gevraagd onderwijskundige ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling van de Bachelor opleiding Wijkagent/Politieagent.