Op initiatief van Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD), waar Saxion, de Universiteit Twente (UT), de Politieacademie en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) samenwerken aan onderwijs en onderzoek, wordt een masteropleiding ontwikkeld over veiligheid en digitalisering. Zoēzi Opleidingsadvies biedt ondersteuning in het ontwerp- en ontwikkelproces en de TNO aanvraag. 

In deze opleiding worden studenten gestimuleerd om verschillende perspectieven vanuit verschillende disciplines te integreren bij het ontwikkelen van oplossingen voor complexe met digitalisering verbonden veiligheidsvraagstukken. Dit interdisciplinaire karakter van de opleiding is natuurlijk ook kenmerkend voor het hele ontwerp- en ontwikkelproces van deze opleiding, een mooie uitdaging!