Hilde ter Horst maakt als extern lid deel uit van de examencommissie voor de masteropleidingen aangeboden door Schouten & Nelissen University. Een van de speerpunten van de masteropleidingen is de kwaliteit van de toetsen te onderzoeken en waar nodig aan te scherpen. De examencommissie heeft in deze fase als “critical friend” van de opleidingen bijgedragen aan het formuleren van doelstellingen ten aanzien van toetskwaliteit en het aanreiken van toetskennis en instrumenten. Verder heeft de examencommissie haar borgende taak gespecificeerd en uitgewerkt op basis van een opzet die aansluit bij de kwaliteitspiramide voor toetsen en beoordelen (Joosten-ten Brincke en Sluijsmans, 2010).

← Terug