Orange8 – Train de trainers cursus

In samenwerking met Orange8 training & coaching Enschede liet Zoëzi de trainers van Blom opleidingen een kwaliteitsstap maken. Blom Opleidingen is gespecialiseerd in het trainen en opleiden van bestuurders en en gebruikers van een heftruck, reachtruck, hoogwerker of bovenloopkraan. Een hoog ambitieniveau kenmerkt het bedrijf. Zij willen de beste worden en werken met de beste […]

Jan des Bouvrie Academie – Toetsoptimalisatie

Vanuit Zoëzi is Annemiek Metz extern lid van de examencommissie van de Jan des Bouvrie academie. Deze academie verzorgt de opleiding Interior Design & Styling. Daarnaast wordt Zoëzi ingezet om de ontwikkeling van nieuw onderwijs bij de opleiding te begeleiden en om de kwaliteit van toetsing te optimaliseren.

TSM Business School – Toetsvraagstukken

Hilde ter Horst heeft als onafhankelijk examencommissielid van de TSM Executive MBA bijzondere aandacht voor de borging van toetskwaliteit. Uit deze rol vloeien toetsvraagstukken voort. Zoëzi Opleidingsadvies pakt deze op, samen met opleidingsmanagement en de docenten. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan toetsbeleid en het aanscherpen van toetsen.

Saxion Parttime School – Revisie modulen economisch domein

Saxion biedt in een nieuw en flexibel deeltijd format korte modules, cursussen en modulemixen aan die stapelbaar zijn tot een complete HBO bachelor- en/of masteropleiding. Zoëzi hielp betrokken docenten met het reviseren van diverse modules uit het economisch domein in een aangescherpt format. Bijzondere aandacht ging in dit proces uit naar een consistent module en […]

Toptraject – via een uitdagende MBO route naar het HBO

Zoëzi is betrokken geweest bij het project Toptraject (http://www.toptraject.nl). Toptraject is een ambitieus project dat beoogt getalenteerde en gemotiveerde vmbo’ers beter voor te bereiden op een succesvolle schoolcarrière bij Saxion. Een route die loopt via een uitdagende mbo-niveau 4-opleiding van het ROC van Twente, in plaats van via de havo. In een samenwerkingsverband tussen Saxion, ROC […]

Vereniging Hogescholen – Training leden van examencommissies

De Vereniging Hogescholen biedt leden van examencommissies training aan. De training kenmerkt zich door een verdeling in drie kerngebieden: (1) Juridische zaken, (2) Samenwerking van examencommissie met het opleidingsmanagement en (3) Borgen van toetskwaliteit. Hilde ter Horst is trainer van het laatstgenoemde onderdeel. De training biedt kennis over toetskwaliteit en de specifieke borgende rol van […]

Saxion Academy – Ontwerp en uitvoering BKE en SKE scholingen

Als  ontwerper van de training en als trainer en assessor is Hilde ter Horst betrokken bij de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) en de Senior Kwalificatie Examinering (SKE) van Saxion. In de BKE scholing en certificering komen alle fasen van de toetscyclus aan de orde: Het schetsen van een basisontwerp, toetsconstructie, afname en beoordeling van toetsen […]

Universiteit Twente – Seniorkwalificatie Examinering

Op de Universiteit Twente gaat alweer de derde groep medewerkers van start met een SKE traject. Hilde ter Horst is vanuit Zoëzi vanaf de start bij deze scholing betrokken als ontwerper van de scholing, trainer en beoordelaar. SKE staat voor Seniorkwalificatie Examinering. Het traject beoogt de deelnemers te professionaliseren in het leveren van, bijdragen aan […]

Schouten & Nelissen University – Extern lid examencommissie

Hilde ter Horst maakt als extern lid deel uit van de examencommissie voor de masteropleidingen aangeboden door Schouten & Nelissen University. Een van de speerpunten van de masteropleidingen is de kwaliteit van de toetsen te onderzoeken en waar nodig aan te scherpen. De examencommissie heeft in deze fase als “critical friend” van de opleidingen bijgedragen aan het […]

Saxion bacheloropleiding Archeologie – Analyse curriculum

De opleiding Archeologie vroeg Hilde ter Horst bij te dragen aan de voorbereidingen voor de accreditatie. In nauwe samenwerking met de onderwijskundige van deze opleiding en het docententeam werd een analyse gemaakt van het leer- en toetsplan. Uit de analyse kwamen twee mooie en heldere verbeterpunten naar voren. Ten eerste bleek dat de opleiding in […]