Onder de naam Endoor en met de treffende slogan  “Endoor! Vergroot je vermogen, vergroot je vakmanschap”, biedt het ROC van Twente flexibel onderwijs op mbo-niveau aan voor volwassenen.

Zoëzi Opleidingsadvies droeg bij aan deze mooie ontwikkeling. Voor het ontwerpen van flexibel onderwijs voor volwassenen gelden specifieke eisen, die op onderdelen anders zijn dan voor het reguliere MBO onderwijs. Samen met betrokkenen van het ROC van Twente schreef Zoëzi de visie op het Endoor onderwijs. 

0ok ondersteunde Zoëzi de docentontwikkelaars, onder andere door begeleiding te bieden en door het schrijven van het Kompas. Het Kompas is een document, dat als een soort navigatie-instrument helpt bij het bepalen van richting, het ontwerpen en maken van keuzes tijdens dit ontwerpproces en het behalen van de gewenste doelen en eindresultaten: werkbare en passende beroepsopleidings- en ontwikkeltrajecten van hoge kwaliteit. Het Kompas is op maat geschreven voor docenten en bevat een concreet ontwerpmodel en -proces , duidelijk ontwerprichtlijnen en tips en tools.