Alle vakgroepen van het C.T. Stork College voor VMBO-onderwijs gingen de afgelopen maanden in gesprek met elkaar over hun onderwijs en de samenhang daarin. Dit vanuit het ontwerpmodel Curriculair Spinnenweb van Van den Akker. Zoëzi ondersteunde de vakgroepen in het uitwerken van vakwerkplannen op basis van dit model. Dit met als uiteindelijke doel een toekomstbestendig, gefundeerd en gedragen gezamenlijk onderwijsmodel te ontwikkelen, met eenheid waar mogelijk en verschil (tussen vakgroepen) waar gepast.