De opleiding operatieassistent en anesthesiemedewerker vormt sinds 2014 een onderdeel van de studieroute Gezondheid & Technologie (G&T) van Saxion – Academie Gezondheidszorg. Zoëzi ondersteunt de Academie Gezondheidszorg bij het geheel vernieuwen van deze opleiding. Het onderwijs wordt ingericht op basis van integratieve (praktijk) casussen. De lessen sluiten hier zoveel mogelijk direct op aan. Studenten krijgen bovendien meer keuzevrijheid, meer formatieve toetsing en de beschikking over e-learnings ter voorbereiding van theorie- en praktijkonderdelen.