Jan des Bouvrie Academie – Examencommissie en Professionalisering toetsing

Vanuit Zoëzi is Annemiek Metz extern lid van de examencommissie van de Jan des Bouvrie academie. Deze academie verzorgt de opleiding Interior Design & Styling. Daarnaast wordt Zoëzi ingezet om de ontwikkeling van nieuw onderwijs bij de opleiding te begeleiden en om de kwaliteit van toetsing te optimaliseren.

TSM Business School – Toetsvraagstukken

Hilde ter Horst heeft als onafhankelijk examencommissielid van de TSM Executive MBA bijzondere aandacht voor de borging van toetskwaliteit. Uit deze rol vloeien toetsvraagstukken voort. Zoëzi Opleidingsadvies pakt deze op, samen met opleidingsmanagement en de docenten. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan toetsbeleid en het aanscherpen van toetsen.

Saxion Parttime School – Revisie modulen economisch domein

Saxion biedt in een nieuw en flexibel deeltijd format korte modules, cursussen en modulemixen aan die stapelbaar zijn tot een complete HBO bachelor- en/of masteropleiding. Zoëzi hielp betrokken docenten met het reviseren van diverse modules uit het economisch domein in een aangescherpt format. Bijzondere aandacht ging in dit proces uit naar een consistent module en […]

Toptraject – via een uitdagende MBO route naar het HBO

Zoëzi is betrokken geweest bij het project Toptraject (http://www.toptraject.nl). Toptraject is een ambitieus project dat beoogt getalenteerde en gemotiveerde vmbo’ers beter voor te bereiden op een succesvolle schoolcarrière bij Saxion. Een route die loopt via een uitdagende mbo-niveau 4-opleiding van het ROC van Twente, in plaats van via de havo. In een samenwerkingsverband tussen Saxion, ROC […]

Vereniging Hogescholen – Training leden van examencommissies

De Vereniging Hogescholen biedt leden van examencommissies training aan. De training kenmerkt zich door een verdeling in drie kerngebieden: (1) Juridische zaken, (2) Samenwerking van examencommissie met het opleidingsmanagement en (3) Borgen van toetskwaliteit. Hilde ter Horst is trainer van het laatstgenoemde onderdeel. De training biedt kennis over toetskwaliteit en de specifieke borgende rol van […]

Saxion Academy – Ontwerp en uitvoering BKE en SKE scholingen

Als  ontwerper van de training en als trainer en assessor is Hilde ter Horst betrokken bij de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) en de Senior Kwalificatie Examinering (SKE) van Saxion. In de BKE scholing en certificering komen alle fasen van de toetscyclus aan de orde: Het schetsen van een basisontwerp, toetsconstructie, afname en beoordeling van toetsen […]

Universiteit Twente – faculteit BMS – Extern lid examencommissie

Hilde ter Horst maakte als extern lid deel uit van de examencommissie van de faculteit BMS van de Universiteit Twente. Deze examencommissie borgt onder andere de kwaliteit van examens en tentamens van 12 opleidingen, zowel bachelor- als masteropleidingen. Hilde’s kerntaak in deze commissie was het opzetten en implementeren van een borgingsprotocol en -instrumenten. Gekozen is […]

Saxion Academie Gezondheidszorg (AGZ) – Ontwerp en uitvoering assessorentraining

De opleiding Verpleegkunde van Saxion toetst en beoordeelt verschillende  competenties met de toetsvorm portfolio assessment. Deze toetsvorm vraag om specifieke deskundigheid van de assessoren in het afnemen van het assessment en het beoordelen van portfolio’s. Hilde ter Horst ontwerpt en verzorgt in het voorjaar van 2016 een passende scholing voor assessoren. De scholing is zowel […]

Centrum Humanistische Vorming – Werkwijze analyse toetskwaliteit

Hilde ter Horst werd door de examencommissie gevraagd een werkwijze voor analyse van toetskwaliteit aan te reiken en samen met examencommissieleden een aantal toetsen te analyseren. In de analyse stonden de volgende kwaliteitseisen van een toets centraal staan: validiteit, betrouwbaarheid en transparantie (standaard toetsing, NVAO). De resultaten werden gekoppeld aan het volledige toetsprogramma van de […]

Schouten & Nelissen University – Extern lid examencommissie

Hilde ter Horst maakt als extern lid deel uit van de examencommissie voor de masteropleidingen aangeboden door Schouten & Nelissen University. Een van de speerpunten van de masteropleidingen is de kwaliteit van de toetsen te onderzoeken en waar nodig aan te scherpen. De examencommissie heeft in deze fase als “critical friend” van de opleidingen bijgedragen aan het […]