“Je ogen uitkijken”

Het rapport “Je ogen uitkijken” presenteert een herijking van de leeruitkomsten van de Basis – en Senior Kwalificatie Examinering (BKE en SKE). Belangrijk vertrekpunt was dat toetsbekwaamheid onlosmakelijk onderdeel is van docentbekwaamheid. De leeruitkomsten zijn in de nieuwe versie niet vervangen, maar geformuleerd in vier kwaliteiten. Ze hebben zowel op BKE als SKE niveau betrekking […]