Leren van elkaar, AI in het onderwijs 

Met deze gedachten laat ik jullie achter”. Zo sloot Alexander Klöpping zijn presentatie af op de Dutch Innovation Days (mei 2023). In razend tempo schotelde hij het publiek voorbeelden, inspiraties en zorgen voor over de impact van Kunstmatige Intelligentie (AI) in onze samenleving. Het duizelde menig bezoeker, in ieder geval mij. Kansen zijn er zeker, maar ik werd er ook een beetje bang van. Herkenbaar?

Ook in het onderwijs is AI, op dit moment vooral ChatGPT, gesprek van de dag. Op de website van kennisnet staat: “ChatGPT is een voorbeeld van een large language model (LLM): een zogeheten groot taalmodel. ChatGPT heeft de vorm van een chatbot. Iemand stelt vragen aan de chatbot en krijgt antwoord.” https://www.kennisnet.nl/faq-chatgpt-veelgestelde-vragen-over-chatgpt-in-het-onderwijs/

In onderwijs wordt gekeken naar zowel kansen als ook bedreigingen van deze ontwikkelingen. Als AI zo snel zijn intrede doet in het bedrijfsleven, wat betekent dit dan voor de beroepen waarvoor we opleiden? Waar, op welke facetten en ook hoe moet het het onderwijsaanbod gaan meebewegen? Grote vragen die een antwoord verdienen, maar het vermoedelijk niet snel zullen krijgen. Leren door doen en snel beginnen.

Duidelijk is wel: AI zal snel onmisbaar worden als hulpmiddel om sneller en gerichter te leren, informatie te zoeken, teksten te generen of juist te bekritiseren. Bedreigend is dat door de inzet van deze technologie bij studenten minder een appél wordt gedaan op het kritisch lezen, eigen teksten te schrijven, origineel zijn daarin, teksten opbouwen met argumenten etc. Vaardigheden die tot nu als belangrijk worden ervaren. Vaardig worden in AI komt ervoor in de plaats. Erik Fledderus, lector Digital Business & Society bij Windesheim zegt hierover in een artikel in Het Financiële Dagblad: ‘AI gaat niet de werknemer vervangen, maar wél de werknemer die niet om kan gaan met AI’ (Bron: Financieel dagblad, 18 mei 2023).

Misschien is het een goed idee in deze zoektocht vooral ook te rade te gaan bij leerlingen en studenten. Zij zijn al lang begonnen met de inzet van ChatGPT. Kunnen wij weer van elkaar leren.