Zoëzi verzorgt een hoofdstuk in het boek Toetsen in het hoger onderwijs

Samen met George Moerkerke en Riet Martens heeft Zoëzi het hoofdstuk Ontwikkelen van Toetsbeid geschreven. Dit hoofdstuk is opgenomen in de vijfde editie van het boek Toetsen in het hoger onderwijs en is begin december verschenen bij Boom uitgevers.

Het boek heeft zich in de afgelopen jaren op de kaart gezet als een standaardwerk en wordt veel gebruikt als naslagwerk voor toetsprofessionalisering van docenten, voor gebruik binnen de trainingen voor Basiskwalificatie Examinering (BKE) en Seniorkwalfcatie Examinering (SKE). Het boek biedt veel relevante informatie voor docenten en vooral praktische handreikingen en praktijkvoorbeelden voor hun rol in het toetsproces.

Het hoofdstuk Ontwikkelen van Toetsbeleid legt de nadruk op het belang van integraal toetsbeleid in relatie tot kwaliteitszorg en alle ‘spelers’ rondom kwaliteitstoetsing.