2023

Zoëzi feliciteert AOG TSM Business School


Het auditpanel betreffende de accreditatie van de opleiding Executive Master in Business Administration van TSM business school gaf een goede terugkoppeling aan de opleiding.

Eveneens kwam er een positieve beoordeling van de toets nieuwe opleiding voor de Hbo master MBA Innovation & Leadership van AOG school of management.

Hilde ter Horst van Zoëzi droeg, als lid van de examencommissie en toetsdeskundige, bij aan beide visitaties.