Actualisatie Master Health Care & Social Work

Zoëzi Opleidingsadvies draagt bij aan een actualisatie van het curriculum van de Saxion masteropleiding  Health care & Social Work.

Deze master is een tweejarige deeltijdopleiding. Ze leidt professionals op tot generalistische specialisten die weten wat er binnen het domein zorg en welzijn speelt. Binnen deze master is ook een studieroute Technology en Innovation (T&I) te volgen.

Op basis van een aanscherping van de kernkwalificaties die centraal staan in de opleiding, worden eveneens het curriculumdocument, het toetsdocument, de toetsplannen, bestaande modules en bijbehorende toetsen geactualiseerd.