Nieuw beoordelingskader NVAO

Afgelopen december ging het nieuwe beoordelingskader Accreditatiestelsel Nederland van kracht. Aan de hand van dit kader worden opleidingen eens in de zes jaar beoordeeld door een visistatiepanel.

De beoordeling van de opleiding (beperkte opleidingsoordeel) komt tot stand op basis van een discussie met ‘peers’ over de inhoud en kwaliteit van de opleiding en is gericht op drie vragen:

  1. Wat beoogt de opleiding?
  2. Hoe realiseert de opleiding dit?
  3. Worden de doelstellingen bereikt?

Nieuw in deze versie van het beoordelingskader is onder andere dat deze vragen niet in drie maar in vier standaarden zijn uitgewerkt. Er is meer nadruk komen te liggen op de mate waarin de doelstellingen zijn bereikt.

De vier standaarden zijn:

  1. Beoogde eindkwalificaties – De beoogde eindkwalificaties van de opleiding zijn wat betreft inhoud, niveau en oriëntatie geconcretiseerd en voldoen aan internationale eisen.
  2. Onderwijsleeromgeving – Het programma, het personeel en de opleidingsspecifieke voorzieningen maken het voor de instromende studenten mogelijk de beoogde eindkwalificaties te realiseren.
  3. Toetsing – De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing.
  4. Gerealiseerde eindkwalificaties – De opleiding toont aan dat de beoogde eindkwalificaties worden gerealiseerd.

Het nieuwe beoordelingskader is te vinden op de website van de NVAO.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *