08 .10 2018

Samen met Orange8 trainers trainen

In een samenwerking met Orange8 training & coaching Enschede gaat Zoëzi alle trainers professionaliseren van een grote opleider in Oost-Nederland. Binnenkort meer hierover.

08 .10 2018

Zoëzi verzorgt module Assessment in Masteropleiding

  Ook dit studiejaar verzorgt Zoëzi weer de module ‘Effectief onderwijzen en leren: Assessment’ van de master Leren & Innoveren van Saxion. Met een gemotiveerde groep studenten gaan we in deze module leren hoe je een bijdrage kunt leveren aan het verbeteren van toetskwaliteit en toetsinnovatie in de eigen onderwijspraktijk.

05 .09 2018

Norine begint aan nieuwe uitdaging

Vanaf 1 september verandert de samenstelling van de maatschap. Norine Kollenhof begint dan aan een andere mooie uitdaging en gaat hierdoor verder in haar eigen bedrijf. Hilde en Annemiek gaan op vertrouwde voet verder met Zoëzi Opleidingsadvies.

22 .05 2018

Intervisie kwaliteitsborging congres Medilex 2018

Afgelopen dinsdag 15 mei verzorgden Annemiek Metz en Norine Kollenhof namens Zoëzi Opleidingsadvies tweemaal een intervisie-workshop op het Medilex congres ‘Examencommissies onder de loep’ voor leden van examencommissies in het hoger onderwijs. Door de inbreng en enthousiaste deelname van de aanwezigen tijdens de workshops ontstond er een boeiende collegiale uitwisseling. De deelnemers gaven aan zeer […]

19 .05 2018

In gesprek over borgende taak van de examencommissie

Hilde ter Horst van Zoëzi verzorgt samen met Helma Vlas de SKE scholing van de Universiteit Twente. Afgelopen week stond het tweede dagdeel op het programma met als thema: zorgen voor en borgen van toetskwaliteit. Deelnemers maakten een analyse van de borgingstaken van examencommissies die ze wel en op dit moment (nog) niet op zich […]

01 .05 2018

Zoëzi verzorgt workshop Medilex congres

Ook dit jaar is Zoëzi Opleidingsadvies weer door Medilex Onderwijs gevraagd om een workshop te verzorgen op het congres ‘Examencommissies onder de loep’. Op 15 mei vindt het congres plaats in het NH Amersfoort waar de taken en verantwoordelijkheden van examencommissies in het hoger onderwijs centraal staan. Annemiek Metz en Norine Kollenhof verzorgen een intervisiebijeenkomst […]

18 .04 2018

Hilde ter Horst nieuwe voorzitter examencommissie Schouten & Nelissen

Als extern lid van de examencommissie is Hilde ter Horst nu drie jaar betrokken bij Schouten University of Applied Sciences. Per 1 maart neemt zij de voorzittershamer over van Eric Verbiest. Schouten University of Applied Sciences richt zich op de ontwikkeling van mensen in organisaties. SU biedt flexibele, modulaire, NVAO geaccrediteerde masters voor professionals. SU onderkent […]

23 .03 2018

Studenten master leren & innoveren ronden module assessment af

De module Effectief onderwijzen en leren: assessment van de master Leren & Innoveren van Saxion werd verzorgd door Annemiek Metz en Hilde ter Horst van Zoëzi Opleidingsadvies. De tweejarige master richt zich op docenten die aan de slag willen met het verbeteren en ontwikkelen van het onderwijs in hun eigen school, opleiding of academie. In de […]

23 .03 2018

Nieuwe groep SKE deelnemers van start op de Universiteit Twente

Op de Universiteit Twente is de tweede groep medewerkers van start gegaan met een SKE traject. Hilde ter Horst is vanuit Zoëzi bij deze scholing betrokken als ontwerper van de scholing, trainer en beoordelaar. SKE staat voor Seniorkwalificatie Examinering. Het traject beoogt de deelnemers te professionaliseren in het leveren van, bijdragen aan en borgen van […]

07 .01 2018

Zoëzi Opleidingsadvies vernieuwt!

Met ingang van 1 januari 2018 vormen Annemiek Metz, Norine Kollenhof en Hilde ter Horst de maatschap Zoëzi Opleidingsadvies. Met deze bundeling van krachten maken we optimaal gebruik van elkaars expertise om doelgericht en veelzijdig vraagstukken op het gebied van opleiden, leren en ontwikkelen aan te blijven pakken. We hopen, net als afgelopen jaren, de […]