18 .04 2018

Hilde ter Horst nieuwe voorzitter examencommissie Schouten & Nelissen

Als extern lid van de examencommissie is Hilde ter Horst nu drie jaar betrokken bij Schouten University of Applied Sciences. Per 1 maart neemt zij de voorzittershamer over van Eric Verbiest. Schouten University of Applied Sciences richt zich op de ontwikkeling van mensen in organisaties. SU biedt flexibele, modulaire, NVAO geaccrediteerde masters voor professionals. SU onderkent […]

23 .03 2018

Studenten master leren & innoveren ronden module assessment af

De module Effectief onderwijzen en leren: assessment van de master Leren & Innoveren van Saxion werd verzorgd door Annemiek Metz en Hilde ter Horst van Zoëzi Opleidingsadvies. De tweejarige master richt zich op docenten die aan de slag willen met het verbeteren en ontwikkelen van het onderwijs in hun eigen school, opleiding of academie. In de […]

23 .03 2018

Nieuwe groep SKE deelnemers van start op de Universiteit Twente

Op de Universiteit Twente is de tweede groep medewerkers van start gegaan met een SKE traject. Hilde ter Horst is vanuit Zoëzi bij deze scholing betrokken als ontwerper van de scholing, trainer en beoordelaar. SKE staat voor Seniorkwalificatie Examinering. Het traject beoogt de deelnemers te professionaliseren in het leveren van, bijdragen aan en borgen van […]

07 .01 2018

Zoëzi Opleidingsadvies vernieuwt!

Met ingang van 1 januari 2018 vormen Annemiek Metz, Norine Kollenhof en Hilde ter Horst de maatschap Zoëzi Opleidingsadvies. Met deze bundeling van krachten maken we optimaal gebruik van elkaars expertise om doelgericht en veelzijdig vraagstukken op het gebied van opleiden, leren en ontwikkelen aan te blijven pakken. We hopen, net als afgelopen jaren, de […]

30 .03 2017

Het Tromphuis

Zoëzi heeft haar intrek genomen in Het Tromphuis in Enschede. Een authentiek gebouw met moderne kantoorruimtes. Zoëzi intensiveert hiermee ook haar samenwerking met Format Educa-producties en Columba Advies. Mooie ontwikkelingen!

30 .03 2017

Meesterlijk interveniëren

Zoëzi is ook zelf nooit uitgeleerd. Bij “Het Balkon”  volgt Hilde ter Horst een leergang interventiekunde. Verandervraagstukken op het snijvlak van individu, groep en organisatie staan centraal. Deze vraagstukken worden bekeken vanuit een brede invalshoek: individu- en systeemgericht, met oog voor inhoud en proces, met aandacht voor onbewuste patronen, met inzicht in oppervlakte- en dieptestructuur. […]

10 .08 2016

De Zandbak – Zomerfestival over leren

Op 25 en 26 augustus wordt in Zenderen het zomerfestival De Zandbak georganiseerd. In dit festival staan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van leren centraal. Het is bedoeld voor bijvoorbeeld leidinggevenden, trainers, coaches en HRD- en onderwijsprofessionals. In rondes worden verschillende workshops gegeven waarin interventies, visies en inspiratie wordt geboden op het gebied van leren, persoonlijke […]

16 .06 2016

TopTraject – Via een uitdagende MBO opleiding naar het HBO

Toptraject is een ambitieus project dat beoogt getalenteerde en gemotiveerde vmbo’ers beter voor te bereiden op een succesvolle schoolcarrière bij Saxion. Een route die loopt via een uitdagende mbo-niveau 4 opleiding van het ROC van Twente, in plaats van via de havo. In een samenwerkingsverband tussen Saxion, ROC van Twente, 5 vo-scholen en SLO ontwikkelen […]

18 .05 2016

Universitaire docent staat in schaduw

Veel aandacht is er deze week voor onderzoek naar wat topdocenten kenmerkt in universitaire onderwijs. Dat dit geen nieuws is, weet ik uit eigen ervaring. Dit is al lang bekend. Maar wel goed dat dit onderwerp in de schijnwerpers staat en veel waardering voor de opzet van het onderzoek, topdocenten zijn aan het woord: “De […]

04 .04 2016

Jaarcongres 2016 – Vereniging Hogescholen

Zoëzi bezoekt opnieuw het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen, Dit congres vindt dit jaar plaats op 21 april in Rotterdam. Het thema is “Grenze(n)loos Opleiden: Mondialisering in het HBO”. Voor meer informatie en het programmaboekje bekijk deze link.