Op de Universiteit Twente gaat alweer de derde groep medewerkers van start met een SKE traject. Hilde ter Horst is vanuit Zoëzi vanaf de start bij deze scholing betrokken als ontwerper van de scholing, trainer en beoordelaar.

SKE staat voor Seniorkwalificatie Examinering. Het traject beoogt de deelnemers te professionaliseren in het leveren van, bijdragen aan en borgen van toetskwaliteit in de meest brede zin van het woord. De term toetskwaliteit is hierbij uitgesplitst in verschillende onderdelen die in samenhang iets zeggen over de mate van gerealiseerde toetskwaliteit. Deze onderdelen zijn toetsbeleid, toetsplannen, de toetsen zelf, de bekwaamheid van de ontwerpers van de toetsen en de beoordelaars en zaken als toetsorganisatie en kwaliteitszorg. Ze komen allemaal aan bod in dit traject. Het programma is afgeleid van het programma van eisen voor een SKE zoals opgesteld door de expertgroep BKE/SKE in opdracht van de Vereniging Hogescholen.

We hebben er weer veel zin in en verwachten samen met de Universiteit Twente en de deelnemers opnieuw een stap in de goede richting te zetten van het in zicht brengen van toetskwaliteit en het verbeteren ervan.

← Terug