De opleiding Archeologie vroeg Hilde ter Horst bij te dragen aan de voorbereidingen voor de accreditatie. In nauwe samenwerking met de onderwijskundige van deze opleiding en het docententeam werd een analyse gemaakt van het leer- en toetsplan. Uit de analyse kwamen twee mooie en heldere verbeterpunten naar voren. Ten eerste bleek dat de opleiding in de onderwijspraktijk veel meer deed dan in het onderwijs- en leerplan tot uiting kwam. En ten tweede kon dit met name bij het toetsplan en -programma beter en effectiever worden opgeschreven. Beide verbeterpunten zijn uitgevoerd en geimplementeerd. De opleiding doorstond de accreditatie glansrijk.