Als  ontwerper van de training en als trainer en assessor is Hilde ter Horst betrokken bij de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) en de Senior Kwalificatie Examinering (SKE) van Saxion. In de BKE scholing en certificering komen alle fasen van de toetscyclus aan de orde: Het schetsen van een basisontwerp, toetsconstructie, afname en beoordeling van toetsen en toetsevaluatie. Als een rode draad door deze toetscyclus lopen de kwaliteitseisen toetsen: validiteit, betrouwbaarheid, transparantie en deugdelijkheid. De SKE scholing kenmerkt zich door een bredere blik op toetskwaliteit. Het analyseren, verbeteren en borgen van de toetskwaliteit in de breedste zin van het woord staat centraal. De kwaliteitspiramide van eigentijds toetsen en beoordelen van Joosten-ten Brinke, Sluijsmans & Peeters (2012) vormt het uitgangspunt.

Andere uitgangspunten van beide scholingen en trainingsactiviteiten zijn (1) de eigen toetspraktijk van de docent als uitgangspunt in te zetten en (2) tegelijkertijd een brede kennisbasis aan te bieden.  In de SKE scholing Hilde ter Horst ontwerpt ook maatwerk trainingen voor verschillende Saxion Academies.

← Terug