Schouten & Nelissen University – Extern lid examencommissie

Hilde ter Horst maakt als extern lid deel uit van de examencommissie voor de masteropleidingen aangeboden door Schouten & Nelissen University. Een van de speerpunten van de masteropleidingen is de kwaliteit van de toetsen te onderzoeken en waar nodig aan te scherpen. De examencommissie heeft in deze fase als “critical friend” van de opleidingen bijgedragen aan het […]

Saxion bacheloropleiding Archeologie – Analyse curriculum

De opleiding Archeologie vroeg Hilde ter Horst bij te dragen aan de voorbereidingen voor de accreditatie. In nauwe samenwerking met de onderwijskundige van deze opleiding en het docententeam werd een analyse gemaakt van het leer- en toetsplan. Uit de analyse kwamen twee mooie en heldere verbeterpunten naar voren. Ten eerste bleek dat de opleiding in […]