Hilde ter Horst maakte als extern lid deel uit van de examencommissie van de faculteit BMS van de Universiteit Twente. Deze examencommissie borgt onder andere de kwaliteit van examens en tentamens van 12 opleidingen, zowel bachelor- als masteropleidingen. Hilde’s kerntaak in deze commissie was het opzetten en implementeren van een borgingsprotocol en -instrumenten. Gekozen is voor een opzet die aansluit bij de kwaliteitspiramide voor toetsen en beoordelen (Joosten-ten Brincke en Sluijsmans, 2010). De examencommissie heeft de krachtige weg ingeslagen van een “principle -based” benadering in plaats van een “rule-based” benadering: De opleidingen krijgen de verantwoordelijkheid en het vertrouwen om de gestelde kwaliteitsnormen te halen.

← Terug