“Je ogen uitkijken”

Het rapport “Je ogen uitkijken” presenteert een herijking van de leeruitkomsten van de Basis – en Senior Kwalificatie Examinering (BKE en SKE). Belangrijk vertrekpunt was dat toetsbekwaamheid onlosmakelijk onderdeel is van docentbekwaamheid. De leeruitkomsten zijn in de nieuwe versie niet vervangen, maar geformuleerd in vier kwaliteiten. Ze hebben zowel op BKE als SKE niveau betrekking op 1) handelen op instellings- en beleidsniveau, 2) handelen binnen een onderwijs- en toetsprogramma, 3) toepassen van toetskennis- en vaardigheden en 4) bekwaam blijven. 

Vooral deze laatste kwaliteit vinden we een mooie aanvulling. Het nodigt uit tot samenwerken en opbouwen van duurzame professionele netwerken. 

Verder wordt met deze herijking een stuk meer opgeschoven richting een holistische manier van beoordelen van kwaliteiten. Er komt meer ruimte voor het centraal stellen van unieke en maatwerk toetsvraagstukken waaraan een eigen invulling kan worden gegeven. Dit laatste vinden we niet uniek. Bij alle BKE- en SKE trajecten waar Zoēzi de afgelopen jaren bij betrokken was, stond de eigen toetsvraag centraal. Het vaststellen van urgent vraagstuk vinden we in al onze projecten een succesfactor voor het behalen van resultaten.

Meer informatie: https://www.han.nl/onderzoek/werkveld/projecten/kijk-je-ogen-uit/