Hilde ter Horst werd door de examencommissie gevraagd een werkwijze voor analyse van toetskwaliteit aan te reiken en samen met examencommissieleden een aantal toetsen te analyseren. In de analyse stonden de volgende kwaliteitseisen van een toets centraal staan: validiteit, betrouwbaarheid en transparantie (standaard toetsing, NVAO). De resultaten werden gekoppeld aan het volledige toetsprogramma van de opleiding. Belangrijk doel in relatie tot dit toetsprogramma was de bevestiging dat de opleiding kon aantonen dat de beoogde eindkwalificaties werden gerealiseerd. De resultaten van de analyse werden besproken in het docententeam en ingezet bij de accreditatie die begin 2016 succesvol werd doorlopen.

← Terug