Meesterlijk interveniëren

Zoëzi is ook zelf nooit uitgeleerd. Bij “Het Balkon”  volgt Hilde ter Horst een leergang interventiekunde. Verandervraagstukken op het snijvlak van individu, groep en organisatie staan centraal. Deze vraagstukken worden bekeken vanuit een brede invalshoek: individu- en systeemgericht, met oog voor inhoud en proces, met aandacht voor onbewuste patronen, met inzicht in oppervlakte- en dieptestructuur.

Wat een prachtige leergang, zorgvuldig samengesteld met een zinvolle combinatie van theorie omgezet naar praktijk, deskundige docenten, een inspirerende locatie en een leergierige leergroep.

Wat is hier nu echt aan de hand?” Deze leervraag staat voor mij centraal. En: “Hoe kan ik als interventiekundige zinvol en effectief bijdragen aan verandering”.