Intervisie kwaliteitsborging congres Medilex 2018

Afgelopen dinsdag 15 mei verzorgden Annemiek Metz en Norine Kollenhof namens Zoëzi Opleidingsadvies tweemaal een intervisie-workshop op het Medilex congres ‘Examencommissies onder de loep’ voor leden van examencommissies in het hoger onderwijs. Door de inbreng en enthousiaste deelname van de aanwezigen tijdens de workshops ontstond er een boeiende collegiale uitwisseling. De deelnemers gaven aan zeer tevreden te zijn met zowel de werkvormen als met de verkregen nieuwe inzichten en concrete adviezen. Een paar quotes van deelnemers: ‘dit zouden we veel vaker moeten doen, ook met onze eigen examencommissie’ en ‘wat fijn om ervaringen van anderen te horen en hierin veel te herkennen’.
Wij juichen toe dat examencommissies in gesprek gaan over hun positie en rol en blijven dit graag faciliteren.