Implementatie richtlijnen Tandartsenpraktijken Seleman Wierden en Almelo

Niet alleen binnen het onderwijs, maar ook zeker binnen zorginstellingen staan kwaliteit en efficiëntie hoog in het vaandel. Zo ook bij de Tandartsenpraktijken Seleman te Wierden en Almelo, waar in 2017 het gehele team van tandartsen, mondhygiënisten en assistentes aan de slag is gegaan met de implementatie van nieuwe richtlijnen (WIP-richtlijnen).
Vanuit Zoëzi Opleidingsadvies was Norine Kollenhof betrokken bij dit implementatietraject, met name in het opzetten en begeleiden van de bijeenkomsten en het geven van workshops aangaande communicatie onderling en met patiënten, bv ten behoeve van onderlinge afstemming, het geven en ontvangen van feedback en het goed uitvoeren van triage.
Naast het verhogen van de kwaliteit van de zorgverlening is er tevens een efficiëntieslag gemaakt. Een mooi bijkomend effect is dat de samenwerking er nog beter op geworden is, doordat iedereen beter op de hoogte is van elkaars werkzaamheden en het team elkaar op een goede uitoefening hiervan scherp houdt en aanspreekt.
Bijzonder om dit traject te mogen begeleiden en te ervaren dat iedereen in zijn kracht komt te staan door te investeren in kwaliteit en efficiëntie.