Hilde ter Horst nieuwe voorzitter examencommissie Schouten & Nelissen

Als extern lid van de examencommissie is Hilde ter Horst nu drie jaar betrokken bij Schouten University of Applied Sciences. Per 1 maart neemt zij de voorzittershamer over van Eric Verbiest.

Schouten University of Applied Sciences richt zich op de ontwikkeling van mensen in organisaties. SU biedt flexibele, modulaire, NVAO geaccrediteerde masters voor professionals. SU onderkent het belang van toetsing binnen deze masters en heeft onder andere daartoe de examencommissie ook sterk gepositioneerd. De examencommissie borgt de kwaliteit van toetsing.

Een mooie actiepunt op korte termijn is de accreditatie van de master kwaliteitsmanagement.