In gesprek over borgende taak van de examencommissie

Hilde ter Horst van Zoëzi verzorgt samen met Helma Vlas de SKE scholing van de Universiteit Twente. Afgelopen week stond het tweede dagdeel op het programma met als thema: zorgen voor en borgen van toetskwaliteit.
Deelnemers maakten een analyse van de borgingstaken van examencommissies die ze wel en op dit moment (nog) niet op zich nemen. Het leereffect zat vooral in het verdiepen van de borgingstaken en het uitwisselen van de resultaten van de analyses. Het gesprek over toetsvraagstukken, tools en ervaringen van de deelnemers in de verschillende examencommissies verbonden aan de faculteiten van de Universiteit Twente kwam prachtig op gang en werd als zinvol ervaren.
Een van de observaties was het onderscheid tussen zorgen voor en borgen van toetskwaliteit. Of anders verwoord: Wie doet nu wat? Wat is de rolverdeling tussen de examencommissie, de toetscommissie en/of het opleidingsmanagement. Hier is veel over geschreven, een beetje zoeken op internet levert veel informatie op. Echter, de praktijk is weerbarstig en maakt tevens maatwerk mogelijk. Dit maakt Zoëzi op uit de ruim opgedane ervaring werkend in en met examencommissies. Hebt u vragen hierover? Wij helpen u graag verder.
Meer informatie staat onder andere hier: https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuws/2016/03/02/handreiking-voor-verdere-verbetering-toetsing-in-hoger-onderwijs